Dodaj do koszyka zamówień

Produkt:

Liczba sztuk:

Wartość:

0.00 PLN

Zapytanie ofertowe

Produkt:

Imię:

e-mail:

Telefon:

Treść zapytania:

Aktualności

24-05-2018
RODO - Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Łucznicze S.C. Katarzyna Socha, Lucjan Socha, ul. Bielska 73, 43-384 Jaworze;

 

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: centrum.lucznicze@interia.pl;


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień
 na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria prawna, Kancelaria podatkowa.


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia umowy / złożenia zamówienia i/lub niezrealizowanie ich postanowień;

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


Pozdrawiamy,
www.centrum-lucznicze.pl 

Powrót >>